Perekonnanime Parts statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Parts 386 mehel ja 453 naisel. Perekonnanimede levikult on Parts meeste puhul 103. ja naiste puhul 93. kohal.

Perekonnanime Parts kandja on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige levinum on perekonnanimi Parts vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,16.

Perekonnanimi Parts on levinuim Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 13,26.