Perekonnanime Pavlov statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Pavlov 744 mehel ja 38 naisel. Perekonnanimede levikult on Pavlov meeste puhul 27. ja naiste puhul 3257. kohal.

Perekonnanime Pavlov kandja on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige levinum on perekonnanimi Pavlov vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,41.

Perekonnanimi Pavlov on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 17,02.