Perekonnanime Pavlova statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Pavlova 802 naisel. Perekonnanimede levikult on Pavlova naiste puhul 25. kohal.

Perekonnanime Pavlova kandja on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 49).

Kõige levinum on perekonnanimi Pavlova vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,12.

Perekonnanimi Pavlova on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 20,47.