Perekonnanime Peterson statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Peterson 600 mehel ja 696 naisel. Perekonnanimede levikult on Peterson meeste puhul 43. ja naiste puhul 36. kohal.

Perekonnanime Peterson kandja on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige levinum on perekonnanimi Peterson vanuserühmas 10–14, kus neid on 10 000 elaniku kohta 10,52.

Perekonnanimi Peterson on levinuim Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 16,08.