Perekonnanime Popov statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Popov 685 mehel ja 34 naisel. Perekonnanimede levikult on Popov meeste puhul 31. ja naiste puhul 3737. kohal.

Perekonnanime Popov kandja on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige levinum on perekonnanimi Popov vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,22.

Perekonnanimi Popov on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,20.