Perekonnanime Popova statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Popova 691 naisel. Perekonnanimede levikult on Popova naiste puhul 39. kohal.

Perekonnanime Popova kandja on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 52).

Kõige levinum on perekonnanimi Popova vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,75.

Perekonnanimi Popova on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 11,12.