Perekonnanime Pukk statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Pukk 448 mehel ja 436 naisel. Perekonnanimede levikult on Pukk meeste puhul 81. ja naiste puhul 100. kohal.

Perekonnanime Pukk kandja on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige levinum on perekonnanimi Pukk vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,48.

Perekonnanimi Pukk on levinuim Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 12,42.