Perekonnanime Puusepp statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Puusepp 558 mehel ja 608 naisel. Perekonnanimede levikult on Puusepp meeste puhul 49. ja naiste puhul 50. kohal.

Perekonnanime Puusepp kandja on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige levinum on perekonnanimi Puusepp vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 13,20.

Perekonnanimi Puusepp on levinuim Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 22,45.