Perekonnanime Raud statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Raud 545 mehel ja 589 naisel. Perekonnanimede levikult on Raud meeste puhul 51. ja naiste puhul 53. kohal.

Perekonnanime Raud kandja on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige levinum on perekonnanimi Raud vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,42.

Perekonnanimi Raud on levinuim Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 14,41.