Perekonnanime Raudsepp statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Raudsepp 859 mehel ja 898 naisel. Perekonnanimede levikult on Raudsepp meeste puhul 20. ja naiste puhul 21. kohal.

Perekonnanime Raudsepp kandja on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige levinum on perekonnanimi Raudsepp vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 13,56.

Perekonnanimi Raudsepp on levinuim Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 36,89.