Perekonnanime Saar statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Saar 2155 mehel ja 2305 naisel. Perekonnanimede levikult on Saar meeste puhul 3. ja naiste puhul 3. kohal.

Perekonnanime Saar kandja on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige levinum on perekonnanimi Saar vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 36,08.

Perekonnanimi Saar on levinuim Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 96,27.