Perekonnanime Saks statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Saks 449 mehel ja 523 naisel. Perekonnanimede levikult on Saks meeste puhul 79. ja naiste puhul 63. kohal.

Perekonnanime Saks kandja on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige levinum on perekonnanimi Saks vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,80.

Perekonnanimi Saks on levinuim Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 12,68.