Perekonnanime Sarapuu statistika

2022. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Sarapuu 480 mehel ja 514 naisel. Perekonnanimede levikult on Sarapuu meeste puhul 66. ja naiste puhul 69. kohal.

Perekonnanime Sarapuu kandja on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige levinum on perekonnanimi Sarapuu vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,94.

Perekonnanimi Sarapuu on levinuim Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 25,10.