Perekonnanime Sarapuu statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Sarapuu 480 mehel ja 511 naisel. Perekonnanimede levikult on Sarapuu meeste puhul 65. ja naiste puhul 69. kohal.

Perekonnanime Sarapuu kandja on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige levinum on perekonnanimi Sarapuu vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,94.

Perekonnanimi Sarapuu on levinuim Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 24,59.