Perekonnanime Semjonov statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Semjonov 532 mehel ja 37 naisel. Perekonnanimede levikult on Semjonov meeste puhul 53. ja naiste puhul 3357. kohal.

Perekonnanime Semjonov kandja on keskmiselt 40 aasta vanune (mediaanvanus on 40).

Kõige levinum on perekonnanimi Semjonov vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,01.

Perekonnanimi Semjonov on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,28.