Perekonnanime Semjonova statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Semjonova 522 naisel. Perekonnanimede levikult on Semjonova naiste puhul 65. kohal.

Perekonnanime Semjonova kandja on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 53).

Kõige levinum on perekonnanimi Semjonova vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,71.

Perekonnanimi Semjonova on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,66.