Perekonnanime Sepp statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Sepp 1741 mehel ja 1835 naisel. Perekonnanimede levikult on Sepp meeste puhul 4. ja naiste puhul 5. kohal.

Perekonnanime Sepp kandja on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige levinum on perekonnanimi Sepp vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 26,39.

Perekonnanimi Sepp on levinuim Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 132,62.