Perekonnanime Smirnova statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Smirnova 1378 naisel. Perekonnanimede levikult on Smirnova naiste puhul 7. kohal.

Perekonnanime Smirnova kandja on keskmiselt 51 aasta vanune (mediaanvanus on 54).

Kõige levinum on perekonnanimi Smirnova vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 16,31.

Perekonnanimi Smirnova on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 33,12.