Perekonnanime Sokolov statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Sokolov 557 mehel ja 33 naisel. Perekonnanimede levikult on Sokolov meeste puhul 50. ja naiste puhul 3898. kohal.

Perekonnanime Sokolov kandja on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige levinum on perekonnanimi Sokolov vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,12.

Perekonnanimi Sokolov on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,66.