Perekonnanime Sokolova statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Sokolova 607 naisel. Perekonnanimede levikult on Sokolova naiste puhul 51. kohal.

Perekonnanime Sokolova kandja on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 50).

Kõige levinum on perekonnanimi Sokolova vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,16.

Perekonnanimi Sokolova on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 13,03.