Perekonnanime Stepanov statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Stepanov 653 mehel ja 39 naisel. Perekonnanimede levikult on Stepanov meeste puhul 34. ja naiste puhul 3152. kohal.

Perekonnanime Stepanov kandja on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige levinum on perekonnanimi Stepanov vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,70.

Perekonnanimi Stepanov on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 14,72.