Perekonnanime Stepanova statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Stepanova 669 naisel. Perekonnanimede levikult on Stepanova naiste puhul 42. kohal.

Perekonnanime Stepanova kandja on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 52).

Kõige levinum on perekonnanimi Stepanova vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 10,34.

Perekonnanimi Stepanova on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 15,95.