Perekonnanime Sokolov statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Sokolov 550 mehel ja 31 naisel. Perekonnanimede levikult on Sokolov meeste puhul 50. ja naiste puhul 4191. kohal.

Perekonnanime Sokolov kandja on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige levinum on perekonnanimi Sokolov vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,62.

Perekonnanimi Sokolov on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,59.