Perekonnanime Tamm statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Tamm 2456 mehel ja 2731 naisel. Perekonnanimede levikult on Tamm meeste puhul 2. ja naiste puhul 1. kohal.

Perekonnanime Tamm kandja on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige levinum on perekonnanimi Tamm vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 41,03.

Perekonnanimi Tamm on levinuim Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 73,29.