Perekonnanime Tamme statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Tamme 429 mehel ja 487 naisel. Perekonnanimede levikult on Tamme meeste puhul 87. ja naiste puhul 82. kohal.

Perekonnanime Tamme kandja on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige levinum on perekonnanimi Tamme vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,26.

Perekonnanimi Tamme on levinuim Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 17,55.