Perekonnanime Teder statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Teder 620 mehel ja 694 naisel. Perekonnanimede levikult on Teder meeste puhul 40. ja naiste puhul 38. kohal.

Perekonnanime Teder kandja on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige levinum on perekonnanimi Teder vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 10,45.

Perekonnanimi Teder on levinuim Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 32,65.