Perekonnanime Tomson statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Tomson 458 mehel ja 495 naisel. Perekonnanimede levikult on Tomson meeste puhul 75. ja naiste puhul 76. kohal.

Perekonnanime Tomson kandja on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige levinum on perekonnanimi Tomson vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,36.

Perekonnanimi Tomson on levinuim Pärnu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 27,17.