Perekonnanime Toom statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Toom 582 mehel ja 622 naisel. Perekonnanimede levikult on Toom meeste puhul 44. ja naiste puhul 48. kohal.

Perekonnanime Toom kandja on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige levinum on perekonnanimi Toom vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,60.

Perekonnanimi Toom on levinuim Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 21,81.