Perekonnanime Uibo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Uibo 453 mehel ja 488 naisel. Perekonnanimede levikult on Uibo meeste puhul 77. ja naiste puhul 79. kohal.

Perekonnanime Uibo kandja on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige levinum on perekonnanimi Uibo vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,43.

Perekonnanimi Uibo on levinuim Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 23,19.