Perekonnanime Väli statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Väli 391 mehel ja 427 naisel. Perekonnanimede levikult on Väli meeste puhul 100. ja naiste puhul 103. kohal.

Perekonnanime Väli kandja on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige levinum on perekonnanimi Väli vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,60.

Perekonnanimi Väli on levinuim Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 49,73.