Perekonnanime Vaher statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Vaher 762 mehel ja 835 naisel. Perekonnanimede levikult on Vaher meeste puhul 26. ja naiste puhul 23. kohal.

Perekonnanime Vaher kandja on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige levinum on perekonnanimi Vaher vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,96.

Perekonnanimi Vaher on levinuim Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 32,57.