Perekonnanime Valk statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Valk 415 mehel ja 410 naisel. Perekonnanimede levikult on Valk meeste puhul 90. ja naiste puhul 108. kohal.

Perekonnanime Valk kandja on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige levinum on perekonnanimi Valk vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,41.

Perekonnanimi Valk on levinuim Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 57,37.