Perekonnanime Vassiljev statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Vassiljev 962 mehel ja 78 naisel. Perekonnanimede levikult on Vassiljev meeste puhul 13. ja naiste puhul 1306. kohal.

Perekonnanime Vassiljev kandja on keskmiselt 39 aasta vanune (mediaanvanus on 40).

Kõige levinum on perekonnanimi Vassiljev vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,67.

Perekonnanimi Vassiljev on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 18,25.