Perekonnanime Vassiljeva statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Vassiljeva 995 naisel. Perekonnanimede levikult on Vassiljeva naiste puhul 14. kohal.

Perekonnanime Vassiljeva kandja on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 51).

Kõige levinum on perekonnanimi Vassiljeva vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,73.

Perekonnanimi Vassiljeva on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 20,16.