Perekonnanime Volkov statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Volkov 627 mehel ja 45 naisel. Perekonnanimede levikult on Volkov meeste puhul 38. ja naiste puhul 2672. kohal.

Perekonnanime Volkov kandja on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige levinum on perekonnanimi Volkov vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,87.

Perekonnanimi Volkov on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 12,04.