Perekonnanime Volkova statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Volkova 717 naisel. Perekonnanimede levikult on Volkova naiste puhul 35. kohal.

Perekonnanime Volkova kandja on keskmiselt 48 aasta vanune (mediaanvanus on 49).

Kõige levinum on perekonnanimi Volkova vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,00.

Perekonnanimi Volkova on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 13,95.