Perekonnanime Mikli statistika

2022. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Mikli 23 mehel ja 30 naisel. Perekonnanimede levikult on Mikli meeste puhul 5290. ja naiste puhul 4333. kohal.

Perekonnanime Mikli kandja on keskmiselt 40 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Perekonnanimi Mikli on levinuim Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,45.