Eesnime Robin statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Robin 1895 mehel ja 9 naisel. Robin on populaarsuselt 90. mehenimi ja 3009. naisenimi.

Vanim Robin on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Robin on keskmiselt 11 aasta vanune (mediaanvanus on 10).

Kõige populaarsem on eesnimi Robin vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 55,31.

Kõige rohkem on eesnimega Robin sündinuid septembris, kokku 193.

Kõige populaarsem on eesnimi Robin Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 23,02.