Nime Sofia nimepäev on 15. mai.

Eesnime Sofia statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Sofia 2392 naisel. Sofia on populaarsuselt 62. naisenimi.

Vanim Sofia on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Sofia on keskmiselt 16 aasta vanune (mediaanvanus on 10).

Kõige populaarsem on eesnimi Sofia vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 75,79.

Kõige rohkem on eesnimega Sofia sündinuid septembris, kokku 242.

Kõige populaarsem on eesnimi Sofia Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 27,84.