Nime Sofia nimepäev on 15. mai.

Eesnime Sofia statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Sofia 2489 naisel. Sofia on populaarsuselt 59. naisenimi.

Vanim Sofia on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Sofia on keskmiselt 16 aasta vanune (mediaanvanus on 11).

Kõige populaarsem on eesnimi Sofia vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 77,04.

Kõige rohkem on eesnimega Sofia sündinuid septembris, kokku 248.

Kõige populaarsem on eesnimi Sofia Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 28,37.