Rahvastikupüramiid

Rahvastikupüramiid näitab Eesti rahvaarvu muutust alates 1923. aastast ja prognoosi kuni 2050. aastani. Prognoosi puhul saab vaadata kaht erineva eeldusega varianti. Püramiidil liikudes on võimalik vaadata rahvaarvu vanuse ja sünniaasta järgi ning rahvaarvu ise valitud vanuserühmades.

Rahvastikupüramiid

Rahvastikupüramiid

Rahvastikuprognoosi põhjalikum ülevaade on kogumiku "Rahvastik. 2005–2006. Population" artiklis "Eesti võimalik rahvaarv ja vanuskoosseis aastani 2050".

Statistika andmebaasist leiab nii rahvaarvu aegrea kui ka rahvastikuprognoosi.