Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Rahvastik

Riigi suurimaid rikkusi on seal elavad inimesed. Ülevaade rahvastiku koosseisust annab riigi oleviku, mineviku ja tuleviku kohta teadmisi. Vaja on hoolitseda selle eest, et rahval oleks järelkasvu, kes siinset elu tulevikus edasi viiks. Rahvastiku hulka arvatakse kõik riigis elavad inimesed, ka välismaalased ja kodakondsuseta isikud. Rahvastiku näitajatest saame teada, milline on Eesti elanike sooline, vanuseline, rahvuslik ja hariduslik koosseis ning kust on pärit siinsed elanikud.

Rahvastiku põhinäitajad on järgmised:

 • rahvaarv aastavahetusel;
 • loomulik iive ja rändesaldo;
 • erinevad kordajad, nt
  • sündimuskordajad;
  • suremuskordajad;
  • oodatav eluiga;
  • demograafiline tööturusurveindeks;
  • ülalpeetavate määr.

Rahvastikustatistikas on Eesti elanike kohta järgmised andmed:

 • sugu;
 • vanus;
 • piirkond;
 • rahvus;
 • haridus
 • kodakondsus;
 • sünniriik;
 • põlisus;
 • rahvastikuprognoos.

Rahvastikustatistika aitab jälgida muutusi ühiskonnas ja riigil langetada targemaid otsuseid. Aegridade analüüs annab võimaluse prognoosida tulevikku: milliseks kujuneb Eesti rahvastik aastal 2050 või 2080? Kas meie rahvaarv suureneb või hoopis väheneb? Kas ka meid on tabamas vananeva rahvastiku saatus?

1 329 460
0,0%
2021
Loomulik iive -1 302
-5,9%
2019
Rändesaldo 5 458
-22,8%
2019
Meeste oodatav eluiga 74,4
0,7%
2019
Naiste oodatav eluiga 82,8
0,4%
2019
Sündide arv 14 099
-1,9%
2019
Surmade arv 15 401
-2,2%
2019
Asustustihedus 30,6 elanikku km² kohta
0,3%
2020
Rahvastiku jagunemine rahvuste järgi
Rahvaarv 1. jaanuari seisuga | 2001 – 2021
Mehed ja naised
2001 1 392 720
2002 1 383 510
2003 1 375 190
2004 1 366 250
2005 1 358 850
2006 1 350 700
2007 1 342 920
2008 1 338 440
2009 1 335 740
2010 1 333 290
2011 1 329 660
2012 1 325 217
2013 1 320 174
2014 1 315 819
2015 1 313 271
2016 1 315 944
2017 1 315 635
2018 1 319 133
2019 1 324 820
2020 1 328 976
2021 1 329 460

Blogi

Naiste arv ületab meeste oma üha hilisemas vanuses

Eestis sünnib rohkem poisse, aga elab rohkem naisi. Selle tulemusena tekib küsimus, mitmendal eluaastal jäävad mehed arvulisse vähemusse ning millised muutused on selles osas aja jooksul toimunud. Vastust otsis statistikaameti juhtivanalüütik Mihkel Servinski viimase ligi saja aasta rahvastikustatistikast.
Loe edasi 29. märts 2021