Töötuse määr

Töötuse määr näitab, kui suur osa majanduslikult aktiivsest rahvastikust ehk tööjõust on töötud. 

Andmeid kogutakse tööjõu-uuringuga. Töötu on isik, kes ei tööta kusagil, kuid otsib aktiivselt tööd ja on selle leidmise korral kohe (kahe nädala jooksul) valmis tööd alustama.

Töötuse määr 6,4 %
Töötuse määr (kvartal) 7,8 %
47,2%
I KVARTAL 2024
Töötuse määr piirkonna järgi | 2014–2023
Meeste ja naiste töötuse määr | 2009–2023
Töötuse määr | 2011 – 2023
Ühik: %
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Kokku 12,3 10,0 8,6 7,4 6,2 6,8 5,8 5,4 4,4 6,8 6,2 5,6 6,4

Töötuse määr, kvartalid | IV kvartal 2021 – I kvartal 2024
Ühik: %
IV kvartal 2021 I kvartal 2022 II kvartal 2022 III kvartal 2022 IV kvartal 2022 I kvartal 2023 II kvartal 2023 III kvartal 2023 IV kvartal 2023 I kvartal 2024
Kokku 5,2 5,5 5,8 5,6 5,4 5,3 6,7 7,3 6,3 7,8