Töötuse määr

Töötuse määr näitab, kui suur osa majanduslikult aktiivsest rahvastikust ehk tööjõust on töötud. 

Andmeid kogutakse tööjõu-uuringuga. Töötu on isik, kes ei tööta kusagil, kuid otsib aktiivselt tööd ja on selle leidmise korral kohe (kahe nädala jooksul) valmis tööd alustama.

Töötuse määr 5,6 %
2022
Töötuse määr (kvartal) 6,7 %
15,5%
2023 II KVARTAL
Töötuse määr piirkonna järgi | 2013–2022
Meeste ja naiste töötuse määr | 2008–2022
Töötuse määr | 2010 – 2022
Ühik: %
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kokku 16,7 12,3 10,0 8,6 7,4 6,2 6,8 5,8 5,4 4,4 6,8 6,2 5,6

Töötuse määr, kvartalid | I kvartal 2021 – II kvartal 2023
Ühik: %
I kvartal 2021 II kvartal 2021 III kvartal 2021 IV kvartal 2021 I kvartal 2022 II kvartal 2022 III kvartal 2022 IV kvartal 2022 I kvartal 2023 II kvartal 2023
Kokku 7,1 6,9 5,7 5,2 5,5 5,8 5,6 5,4 5,3 6,7