Tööturg

Tööealine rahvastik jaguneb üldjoontes kolmeks: töötajad ehk tööga hõivatud, töötud ja majanduslikult mitteaktiivsed. Töötajad ja töötud kokku moodustavad majanduslikult aktiivse rahvastiku ehk tööjõu. Aktiivne tööotsimine on igasugune tegevus selleks, et tööd leida või alustada ettevõtlust. Mitteaktiivse rahvastiku hulka kuuluvad need, kes ei soovi või ei saa töötada, näiteks koduperenaised, mittetöötavad õppurid, puuetega inimesed jt.

Tööturustatistikast saab ülevaate Eesti tööturu olukorrast, näiteks sellest:

  • kui suur on tööhõive;
  • kui palju on palgatöötajaid ja mis ametialadel nad töötavad;
  • kui palju inimesi töötab osaajaga;
  • kui palju on Eestis töötuid;
  • milline on immigrantrahvastiku tööhõive;
  • kui palju on tööealiste elanike hulgas majanduslikult mitteaktiivseid inimesi;
  • milline on tööealise rahvastiku haridus elualade järgi ja maakondades.

Tööturustatistikat on vaja kohaliku omavalitsuse eelarve ja riigieelarve planeerimiseks ning riigi tegevusplaanide koostamiseks.

15–74-aastaste tööjõus osalemise määr 71,6 %
2019
15–74-aastaste tööhõive määr 68,4 %
2019
15–74-aastaste töötuse määr 4,4 %
2019
15–74-aastaste tööjõus osalemise määr 71,8 %
III KVARTAL 2020
15-74-aastaste hõiveseisund soo ja vanuserühma järgi | 2009 - 2019
15-74-aastaste hõiveseisund | 2018 IV kvartal - 2020 III kvartal
2018 IV kvartal 2019 I kvartal 2019 II kvartal 2019 III kvartal 2019 IV kvartal 2020 I kvartal 2020 II kvartal 2020 III kvartal
Tööjõud, tuhat 706,2 694,2 703,4 705,0 707,6 705,3 693,3 707,0
..hõivatud, tuhat 675,3 661,8 667,7 677,3 678,5 670,3 643,9 652,7
..töötud, tuhat 30,9 32,4 35,7 27,7 29,2 35,0 49,4 54,3
Mitteaktiivsed, tuhat 270,5 286,8 277,6 276,0 273,4 278,9 290,9 277,2
15-74-aastased kokku, tuhat 976,7 981,0 981,0 981,0 981,0 984,2 984,2 984,2
Tööjõus osalemise määr, % 72,3 70,8 71,7 71,9 72,1 71,7 70,4 71,8
Tööhõive määr, % 69,1 67,5 68,1 69,0 69,2 68,1 65,4 66,3
Töötuse määr, % 4,4 4,7 5,1 3,9 4,1 5,0 7,1 7,7

Head kliendid! Hooldustööde tõttu on 24. novembril ajavahemikus 17.00–17.30 statistikaameti veebilehel kuni 30-minutiline katkestus. Vabandage ebamugavuste pärast!