Riigihanked

Riigihangete register

Rahandusministeeriumi valitsemisala riigihanked

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) pakub riigihangete korraldamise teenust Rahandusministeeriumile ja kõikidele Rahandusministeeriumi valitsemisala asutustele.
Teenust osutatakse vastavalt RTK ning Rahandusministeeriumi vahel kokkulepitud riigihangete korraldamise toimemudelile.

Statistikaameti hanked alla lihthangete piirmäära on leitavad avalikust dokumendiregistrist otsingusõnaga „hange“.

Statistikaameti 2023. aasta hankeplaan