Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Transport

Igapäevaste liikumisvõimalusteta maailm on kujuteldamatu. Eestlaste toidulauale saabuvad banaanid Costa Ricalt, meie puitmööbel aga jõuab nii soomlaste kui ka rootslaste koju. Me vahetame infot, reisime ja liigume ringi rohkem kui eales varem ühest linnajaost teise, maalt linna, riigist riiki.

Hea transpordisüsteem on tänapäevase elu- ja ettevõtluskeskkonna oluline osa.

Peamised transpordiliigid on järgmised:

  • maismaatransport (ehk maantee- ja raudteetransport);
  • veetransport;
  • õhutransport.

Transport mõjutab väga palju peaaegu kõiki majandusharusid ja teenindussektorit, mille käekäigust ja nõudlusest oleneb omakorda transpordisektori heaolu. Transpordisektorit mõjutab nii kohalik kui ka rahvusvaheline majandusolukord.

Avaldame järgmisi transpordinäitajaid:

  • maanteel, raudteel, merel ja õhus veetud sõitjate arv ning kaubaveo mahud;
  • transporditaristu andmed;
  • registreeritud liiklusvahendite ja liiklusõnnetuste statistika;
  • transpordiettevõtete majandusnäitajad.

Korralik transport soodustab kohalikku ettevõtlust ja üldisemalt Eesti majanduse konkurentsivõimet. Transpordinäitajate alusel saame kaasa aidata liikumisvõimaluste järjest kiiremaks ja mugavamaks muutmisele, inimeste ja kaupade ohutult ja tõrgeteta sihtpunkti jõudmisele, maanteede korrasolekule ja seejuures keskkonnasäästlikule tegutsemisele.

Hukkunute arv inimkannatanutega liiklusõnnetustes teedel 60
15,4%
KASVAVALT KOKKU 2020
Maanteel veetud kaup 5,62 miljonit tonni
-4,9%
I KVARTAL 2021
Bussisõitjate arv kohalikel ja kaugliinidel 22,63 miljonit
3,9%
II KVARTAL 2021
Raudteel veetud sõitjate arv 584 tuhat
1,2%
AUGUST 2021
Raudteel veetud kaup 1,63 miljonit tonni
-8,8%
AUGUST 2021
Liiklusregistris registreeritud sõiduautode arv 808 689
1,7%
2020
Esmaselt registreeritud sõiduautode arv 18 801
-2,5%
KASVAVALT KOKKU 2021
Sadamate kaudu veetud kaup 10,45 miljonit tonni
10,9%
II KVARTAL 2021
Tallinna lennujaama saabunud sõitjad 96 863
142,8%
II KVARTAL 2021
Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu | IV kvartal 2019 - II kvartal 2021
Kaubavedu raudteel | IV kvartal 2019 - II kvartal 2021
Sõitjatevedu bussiga | IV kvartal 2019 - II kvartal 2021
Veondusettevõtete sõitjatevedu transpordiliigi järgi | III kvartal 2019 – II kvartal 2021
Ühik: tuhat
III kvartal 2019 IV kvartal 2019 I kvartal 2020 II kvartal 2020 III kvartal 2020 IV kvartal 2020 I kvartal 2021 II kvartal 2021
Kokku 52 685 57 305 46 620 22 017 40 169 36 123 27 484 29 522
Maismaatransport 49 325 55 108 45 121 21 230 38 026 35 311 26 965 28 488
Meretransport 3 149 2 102 1 418 765 2 102 796 499 970
Siseveetransport 16 1 1 6 18 1 0 10
Õhutransport 194 94 80 16 23 16 20 55

Inimkannatanutega liiklusõnnetused teedel | 2016 – 2020
2016 2017 2018 2019 2020
Liiklusõnnetused 1 468 1 406 1 469 1 406 1 368
Hukkunuga liiklusõnnetused 63 44 64 51 56
Liiklusõnnetused joobes mootorsõidukijuhi osalusel 190 182 148 139 132
Hukkunuga liiklusõnnetused joobes mootorsõidukijuhi osalusel 7 13 12 13 12
Hukkunud 71 48 67 52 60
Vigasaanud 1 846 1 725 1 832 1 733 1 577

Transpordiettevõtete veoteenuste müük transpordi liigi järgi (kvartalid) | III kvartal 2019 – II kvartal 2021
Ühik: miljonit eurot
III kvartal 2019 IV kvartal 2019 I kvartal 2020 II kvartal 2020 III kvartal 2020 IV kvartal 2020 I kvartal 2021 II kvartal 2021
Transport kokku 548,00 463,10 385,63 347,39 389,12 378,17 354,74 483,03
Maanteetransport 377,08 345,87 295,51 294,88 314,40 309,95 299,33 416,47
Raudteetransport 11,47 12,23 9,17 9,62 9,65 10,58 11,57 10,85
Veetransport 81,45 59,01 42,55 26,40 42,76 27,36 22,39 27,97
Õhutransport 77,99 45,99 38,40 16,50 22,31 30,28 21,44 27,74

Blogi

Taasiseseisvumisest alates on raudteel veetud ligi 1,4 miljardit tonni kaupa

Viimase kolmekümne aasta jooksul on kaubavedude maht raudteel läbi teinud mitmeid tõuse ja mõõnasid. Aastatel 1991–2020 oli raudteel veoseid kokku ligi poolteist miljardit tonni. Keskmiselt veeti enim kaupa jaanuaris, kõige vähem aga juunis. Statistikaameti analüütik Birgitta Ojamaa uuris, kuidas on kaupade vedu raudteel muutunud ja mis on seda mõjutanud.
Loe edasi 13. august 2021
Blogi

Taasiseseisvunud Eestis on raudteel reisinud üle 215 miljoni sõitja

Alates 1990. aastate teisest poolest kuni 2020. aastani reisis Eesti raudteel aastas keskmiselt ligi 6 miljonit sõitjat. Viimastel aastatel on aga sõitjate arv raudteel võrreldes taasiseseisvunud Eesti algusaastatega ligi poole võrra väiksem. Vaatasime lähemalt, kuidas on rongisõitjate arv aastate jooksul muutunud.
Loe edasi 11. august 2021
Blogi

Taasiseseisvunud Eestit iseloomustab autostumine ja mootorrataste suur levik

Sõidukite arv kasvas Eesti taasiseseisvumise järgsel perioodil jõudsalt. Vaba turg ja autoostulubade kadumine andsid sellele kohe 90ndate alguses tõuke. Eriti paistab silma sõiduautode arvu suurenemine, mis tegi küll mõningase languse läbi majanduskriisi aastatel, kuid jätkas hoogsat kasvu pärast 2010. aastat. Blogis heidame pilgu sõiduautode, veoautode, busside ja mootorrataste arvu muutustele läbi kolme kümnendi.
Loe edasi 2. august 2021