Transport

Igapäevaste liikumisvõimalusteta maailm on kujuteldamatu. Eestlaste toidulauale saabuvad banaanid Costa Ricalt, meie puitmööbel aga jõuab nii soomlaste kui ka rootslaste koju. Me vahetame infot, reisime ja liigume ringi rohkem kui eales varem ühest linnajaost teise, maalt linna, riigist riiki.

Hea transpordisüsteem on tänapäevase elu- ja ettevõtluskeskkonna oluline osa.

Peamised transpordiliigid on järgmised:

  • maismaatransport (ehk maantee- ja raudteetransport);
  • veetransport;
  • õhutransport.

Transport mõjutab väga palju peaaegu kõiki majandusharusid ja teenindussektorit, mille käekäigust ja nõudlusest oleneb omakorda transpordisektori heaolu. Transpordisektorit mõjutab nii kohalik kui ka rahvusvaheline majandusolukord.

Avaldame järgmisi transpordinäitajaid:

  • maanteel, raudteel, merel ja õhus veetud sõitjate arv ning kaubaveo mahud;
  • transporditaristu andmed;
  • registreeritud liiklusvahendite ja liiklusõnnetuste statistika;
  • transpordiettevõtete majandusnäitajad.

Korralik transport soodustab kohalikku ettevõtlust ja üldisemalt Eesti majanduse konkurentsivõimet. Transpordinäitajate alusel saame kaasa aidata liikumisvõimaluste järjest kiiremaks ja mugavamaks muutmisele, inimeste ja kaupade ohutult ja tõrgeteta sihtpunkti jõudmisele, maanteede korrasolekule ja seejuures keskkonnasäästlikule tegutsemisele.

Hukkunute arv inimkannatanutega liiklusõnnetustes teedel 59
18,0%
KASVAVALT KOKKU 2023
Maanteel veetud kaup 6,47 miljonit tonni
-21,0%
IV KVARTAL 2023
Bussisõitjate arv kohalikel ja kaugliinidel 39,93 miljonit
-0,8%
I KVARTAL 2024
Raudteel veetud sõitjate arv 744 tuhat
10,2%
MAI 2024
Raudteel veetud kaup 0,52 miljonit tonni
-10,9%
MAI 2024
Liiklusregistris registreeritud sõiduautode arv 865 764
1,9%
2023
Esmaselt registreeritud sõiduautode arv 1 911
-16,9%
MAI 2024
Sadamate kaudu veetud kaup 5,71 miljonit tonni
9,8%
I KVARTAL 2024
Tallinna lennujaama saabunud sõitjad 323 394
-12,4%
I KVARTAL 2024
Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu | II kvartal 2023 – I kvartal 2024
Kaubavedu raudteel | II kvartal 2022 – I kvartal 2024
Sõitjatevedu bussiga | II kvartal 2022 – I kvartal 2024
Veondusettevõtete sõitjatevedu transpordiliigi järgi | I kvartal 2023 – IV kvartal 2024
Ühik: tuhat
I kvartal 2023 II kvartal 2023 III kvartal 2023 IV kvartal 2023 I kvartal 2024 II kvartal 2024 III kvartal 2024 IV kvartal 2024
Kokku 45 455 51 832 48 972 52 082 50 934 .. .. ..
Maismaatransport 44 259 49 670 46 173 50 367 49 520 .. .. ..
Meretransport 1 111 1 836 2 290 1 451 1 222 .. .. ..
Siseveetransport 1 12 30 1 1 .. .. ..
Õhutransport 85 314 479 263 192 .. .. ..

Inimkannatanutega liiklusõnnetused teedel | 2019 – 2023
2019 2020 2021 2022 2023
Liiklusõnnetused 1 406 1 368 1 568 1 700 1 725
Hukkunuga liiklusõnnetused 51 56 40 47 52
Liiklusõnnetused joobes mootorsõidukijuhi osalusel 139 132 133 134 119
Hukkunuga liiklusõnnetused joobes mootorsõidukijuhi osalusel 13 12 16 13 14
Hukkunud 52 60 55 50 59
Vigasaanud 1 733 1 577 1 768 1 920 1 943

Transpordiettevõtete veoteenuste müük transpordi liigi järgi (kvartalid) | II kvartal 2022 – I kvartal 2024
Ühik: miljonit eurot
II kvartal 2022 III kvartal 2022 IV kvartal 2022 I kvartal 2023 II kvartal 2023 III kvartal 2023 IV kvartal 2023 I kvartal 2024
Transport kokku 585,31 597,16 551,17 470,68 555,76 587,26 536,28 477,78
Maanteetransport 470,56 462,30 447,83 380,27 395,48 394,28 372,86 357,35
Raudteetransport 8,62 8,07 7,51 6,05 7,06 6,76 4,86 5,62
Veetransport 50,12 62,56 47,37 45,77 57,51 62,91 49,62 47,81
Õhutransport 56,01 64,23 48,46 38,59 95,71 123,32 108,94 66,99

Uudis

Busside ja rongidega sõideti esimeses kvartalis mullusest enam

Statistikaameti andmetel kasutas 2024. aasta esimeses kvartalis Eesti ettevõtete pakutud maismaatransporti 49,5 miljonit sõitjat, mis on 12% enam kui eelmise aasta samas kvartalis. Busse kasutas 39,9 miljonit ja ronge 1,9 miljonit sõitjat. Bussidega tehti 19% ja rongidega 6% enam sõite kui eelmise aasta esimeses kvartalis.
Loe edasi 14. juuni 2024