Transport

Igapäevaste liikumisvõimalusteta maailm on kujuteldamatu. Eestlaste toidulauale saabuvad banaanid Costa Ricalt, meie puitmööbel aga jõuab nii soomlaste kui ka rootslaste koju. Me vahetame infot, reisime ja liigume ringi rohkem kui eales varem ühest linnajaost teise, maalt linna, riigist riiki.

Hea transpordisüsteem on tänapäevase elu- ja ettevõtluskeskkonna oluline osa.

Peamised transpordiliigid on järgmised:

  • maismaatransport (ehk maantee- ja raudteetransport);
  • veetransport;
  • õhutransport.

Transport mõjutab väga palju peaaegu kõiki majandusharusid ja teenindussektorit, mille käekäigust ja nõudlusest oleneb omakorda transpordisektori heaolu. Transpordisektorit mõjutab nii kohalik kui ka rahvusvaheline majandusolukord.

Avaldame järgmisi transpordinäitajaid:

  • maanteel, raudteel, merel ja õhus veetud sõitjate arv ning kaubaveo mahud;
  • transporditaristu andmed;
  • registreeritud liiklusvahendite ja liiklusõnnetuste statistika;
  • transpordiettevõtete majandusnäitajad.

Korralik transport soodustab kohalikku ettevõtlust ja üldisemalt Eesti majanduse konkurentsivõimet. Transpordinäitajate alusel saame kaasa aidata liikumisvõimaluste järjest kiiremaks ja mugavamaks muutmisele, inimeste ja kaupade ohutult ja tõrgeteta sihtpunkti jõudmisele, maanteede korrasolekule ja seejuures keskkonnasäästlikule tegutsemisele.

Hukkunute arv inimkannatanutega liiklusõnnetustes teedel 47
-14,5%
KASVAVALT KOKKU 2022
Maanteel veetud kaup 4,60 miljonit tonni
-22,3%
I KVARTAL 2023
Bussisõitjate arv kohalikel ja kaugliinidel 40,35 miljonit
19,8%
II KVARTAL 2023
Raudteel veetud sõitjate arv 675 tuhat
10,7%
AUGUST 2023
Raudteel veetud kaup 0,66 miljonit tonni
-0,4%
AUGUST 2023
Liiklusregistris registreeritud sõiduautode arv 849 294
2,8%
2022
Esmaselt registreeritud sõiduautode arv 1 773
2,1%
AUGUST 2023
Sadamate kaudu veetud kaup 6,35 miljonit tonni
0,5%
II KVARTAL 2023
Tallinna lennujaama saabunud sõitjad 386 290
27,3%
II KVARTAL 2023
Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu | II kvartal 2022 – II kvartal 2023
Kaubavedu raudteel | IV kvartal 2021 – II kvartal 2023
Sõitjatevedu bussiga | IV kvartal 2021 – II kvartal 2023
Veondusettevõtete sõitjatevedu transpordiliigi järgi | I kvartal 2022 – IV kvartal 2023
Ühik: tuhat
I kvartal 2022 II kvartal 2022 III kvartal 2022 IV kvartal 2022 I kvartal 2023 II kvartal 2023 III kvartal 2023 IV kvartal 2023
Kokku 32 341 41 447 41 366 44 499 45 455 51 832 .. ..
Maismaatransport 31 439 39 610 39 006 43 063 44 259 49 670 .. ..
Meretransport 834 1 719 2 230 1 340 1 111 1 836 .. ..
Siseveetransport 0 14 38 .. 1 12 .. ..
Õhutransport 67 105 92 .. 85 314 .. ..

Inimkannatanutega liiklusõnnetused teedel | 2018 – 2022
2018 2019 2020 2021 2022
Liiklusõnnetused 1 469 1 406 1 368 1 568 1 700
Hukkunuga liiklusõnnetused 64 51 56 40 50
Liiklusõnnetused joobes mootorsõidukijuhi osalusel 148 139 132 133 134
Hukkunuga liiklusõnnetused joobes mootorsõidukijuhi osalusel 12 13 12 16 13
Hukkunud 67 52 60 55 47
Vigasaanud 1 832 1 733 1 577 1 768 1 920

Transpordiettevõtete veoteenuste müük transpordi liigi järgi (kvartalid) | III kvartal 2021 – II kvartal 2023
Ühik: miljonit eurot
III kvartal 2021 IV kvartal 2021 I kvartal 2022 II kvartal 2022 III kvartal 2022 IV kvartal 2022 I kvartal 2023 II kvartal 2023
Transport kokku 453,92 449,60 451,83 585,31 597,16 551,17 470,68 555,76
Maanteetransport 354,06 351,99 369,19 470,56 462,30 447,83 380,27 395,48
Raudteetransport 9,65 9,86 8,98 8,62 8,07 7,51 6,05 7,06
Veetransport 42,54 39,88 34,13 50,12 62,56 47,37 45,77 57,51
Õhutransport 47,67 47,87 39,52 56,01 64,23 48,46 38,59 95,71

Uudis

Reisiliiklus sadamate kaudu eelmisel aastal elavnes, kaubavedu vähenes

2022. aastal kasvas reisijate vedu statistikaameti andmetel nii rahvusvahelistel kui ka riigisisestel merevedudel. Kui kahel eelneval aastal vähenes liikumispiirangute tõttu sõitjate arv nii rahvusvahelistel merevedudel kui ka riigisisestel regulaarsetel merelaevaliinidel, siis mullu reisiliiklus merel elavnes. Sadamate kaubamaht aga langes.
Loe edasi 3. aprill 2023