Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Transport

Igapäevaste liikumisvõimalusteta maailm on kujuteldamatu. Eestlaste toidulauale saabuvad banaanid Costa Ricalt, meie puitmööbel aga jõuab nii soomlaste kui ka rootslaste koju. Me vahetame infot, reisime ja liigume ringi rohkem kui eales varem ühest linnajaost teise, maalt linna, riigist riiki.

Hea transpordisüsteem on tänapäevase elu- ja ettevõtluskeskkonna oluline osa.

Peamised transpordiliigid on järgmised:

  • maismaatransport (ehk maantee- ja raudteetransport);
  • veetransport;
  • õhutransport.

Transport mõjutab väga palju peaaegu kõiki majandusharusid ja teenindussektorit, mille käekäigust ja nõudlusest oleneb omakorda transpordisektori heaolu. Transpordisektorit mõjutab nii kohalik kui ka rahvusvaheline majandusolukord.

Avaldame järgmisi transpordinäitajaid:

  • maanteel, raudteel, merel ja õhus veetud sõitjate arv ning kaubaveo mahud;
  • transporditaristu andmed;
  • registreeritud liiklusvahendite ja liiklusõnnetuste statistika;
  • transpordiettevõtete majandusnäitajad.

Korralik transport soodustab kohalikku ettevõtlust ja üldisemalt Eesti majanduse konkurentsivõimet. Transpordinäitajate alusel saame kaasa aidata liikumisvõimaluste järjest kiiremaks ja mugavamaks muutmisele, inimeste ja kaupade ohutult ja tõrgeteta sihtpunkti jõudmisele, maanteede korrasolekule ja seejuures keskkonnasäästlikule tegutsemisele.

Hukkunute arv inimkannatanutega liiklusõnnetustes teedel 60
15,4%
2020
Maanteel veetud kaup 7,32 miljonit tonni
29,5%
III KVARTAL 2020
Bussisõitjate arv kohalikel ja kaugliinidel 27,71 miljonit
-6,1%
IV KVARTAL 2020
Raudteel veetud sõitjate arv 344 tuhat
-19,1%
MäRTS 2021
Raudteel veetud kaup 2,11 miljonit tonni
8,9%
MäRTS 2021
Liiklusregistris registreeritud sõiduautode arv 808 689
1,7%
2020
Esmaselt registreeritud sõiduautode arv 5 904
-69,4%
2021
Sadamate kaudu veetud kaup 9,71 miljonit tonni
4,0%
IV KVARTAL 2020
Tallinna lennujaama saabunud sõitjad 19 418
0,0%
IV KVARTAL 2020
Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu | I kvartal 2019 - IV kvartal 2020
Kaubavedu raudteel | I kvartal 2019 - IV kvartal 2020
Sõitjatevedu bussiga | I kvartal 2019 - IV kvartal 2020
Veondusettevõtete sõitjatevedu transpordiliigi järgi | I kvartal 2019 – IV kvartal 2020
Ühik: tuhat
I kvartal 2019 II kvartal 2019 III kvartal 2019 IV kvartal 2019 I kvartal 2020 II kvartal 2020 III kvartal 2020 IV kvartal 2020
Kokku 56 112 55 764 52 685 57 305 46 620 22 017 40 169 36 123
Maismaatransport 54 306 52 952 49 325 55 108 45 121 21 230 38 026 35 311
Meretransport 1 657 2 617 3 149 2 102 1 418 765 2 102 796
Siseveetransport 0 11 16 1 1 6 18 1
Õhutransport 149 184 194 94 80 16 23 16

Inimkannatanutega liiklusõnnetused teedel | 2016 – 2020
2016 2017 2018 2019 2020
Liiklusõnnetused 1 468 1 406 1 469 1 406 1 368
Hukkunuga liiklusõnnetused 63 44 64 51 56
Liiklusõnnetused joobes mootorsõidukijuhi osalusel 190 182 148 139 132
Hukkunuga liiklusõnnetused joobes mootorsõidukijuhi osalusel 7 13 12 13 12
Hukkunud 71 48 67 52 60
Vigasaanud 1 846 1 725 1 832 1 733 1 577

Transpordiettevõtete veoteenuste müük transpordi liigi järgi (kvartalid) | I kvartal 2019 – IV kvartal 2020
Ühik: miljonit eurot
I kvartal 2019 II kvartal 2019 III kvartal 2019 IV kvartal 2019 I kvartal 2020 II kvartal 2020 III kvartal 2020 IV kvartal 2020
Maanteetransport 318,94 364,84 377,08 345,87 295,51 294,88 314,40 309,95
Õhutransport 41,63 62,38 77,99 45,99 38,40 16,50 22,31 30,28
Transport kokku 425,63 510,96 548,00 463,10 385,63 347,39 389,12 378,17
Raudteetransport 15,46 12,86 11,47 12,23 9,17 9,62 9,65 10,58
Veetransport 49,60 70,88 81,45 59,01 42,55 26,40 42,76 27,36