Transport

Igapäevaste liikumisvõimalusteta maailm on kujuteldamatu. Eestlaste toidulauale saabuvad banaanid Costa Ricalt, meie puitmööbel aga jõuab nii soomlaste kui ka rootslaste koju. Me vahetame infot, reisime ja liigume ringi rohkem kui eales varem ühest linnajaost teise, maalt linna, riigist riiki.

Hea transpordisüsteem on tänapäevase elu- ja ettevõtluskeskkonna oluline osa.

Peamised transpordiliigid on järgmised:

  • maismaatransport (ehk maantee- ja raudteetransport);
  • veetransport;
  • õhutransport.

Transport mõjutab väga palju peaaegu kõiki majandusharusid ja teenindussektorit, mille käekäigust ja nõudlusest oleneb omakorda transpordisektori heaolu. Transpordisektorit mõjutab nii kohalik kui ka rahvusvaheline majandusolukord.

Avaldame järgmisi transpordinäitajaid:

  • maanteel, raudteel, merel ja õhus veetud sõitjate arv ning kaubaveo mahud;
  • transporditaristu andmed;
  • registreeritud liiklusvahendite ja liiklusõnnetuste statistika;
  • transpordiettevõtete majandusnäitajad.

Korralik transport soodustab kohalikku ettevõtlust ja üldisemalt Eesti majanduse konkurentsivõimet. Transpordinäitajate alusel saame kaasa aidata liikumisvõimaluste järjest kiiremaks ja mugavamaks muutmisele, inimeste ja kaupade ohutult ja tõrgeteta sihtpunkti jõudmisele, maanteede korrasolekule ja seejuures keskkonnasäästlikule tegutsemisele.

Hukkunute arv inimkannatanutega liiklusõnnetustes teedel 55
-8,3%
KASVAVALT KOKKU 2021
Maanteel veetud kaup 6,20 miljonit tonni
-13,5%
II KVARTAL 2022
Bussisõitjate arv kohalikel ja kaugliinidel 31,15 miljonit
0,1%
III KVARTAL 2022
Raudteel veetud sõitjate arv 607 tuhat
-1,5%
OKTOOBER 2022
Raudteel veetud kaup 1,57 miljonit tonni
15,7%
OKTOOBER 2022
Liiklusregistris registreeritud sõiduautode arv 825 936
2,1%
2021
Esmaselt registreeritud sõiduautode arv 1 679
24,6%
OKTOOBER 2022
Sadamate kaudu veetud kaup 39,40 miljonit tonni
306,0%
2021
Tallinna lennujaama saabunud sõitjad 375 831
77,8%
II KVARTAL 2022
Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu | II kvartal 2021 – II kvartal 2022
Kaubavedu raudteel | I kvartal 2021 – III kvartal 2022
Sõitjatevedu bussiga | I kvartal 2021 – III kvartal 2022
Veondusettevõtete sõitjatevedu transpordiliigi järgi | I kvartal 2021 – IV kvartal 2022
Ühik: tuhat
I kvartal 2021 II kvartal 2021 III kvartal 2021 IV kvartal 2021 I kvartal 2022 II kvartal 2022 III kvartal 2022 IV kvartal 2022
Kokku 27 484 29 522 35 372 34 874 32 341 41 447 42 037 ..
Maismaatransport 26 965 28 488 33 464 33 549 31 439 39 610 39 678 ..
Meretransport 499 970 1 765 1 165 834 1 719 2 230 ..
Siseveetransport 0 10 31 2 0 14 38 ..
Õhutransport 20 55 113 158 67 105 92 ..

Inimkannatanutega liiklusõnnetused teedel | 2017 – 2021
2017 2018 2019 2020 2021
Liiklusõnnetused 1 406 1 469 1 406 1 368 1 568
Hukkunuga liiklusõnnetused 44 64 51 56 40
Liiklusõnnetused joobes mootorsõidukijuhi osalusel 182 148 139 132 70
Hukkunuga liiklusõnnetused joobes mootorsõidukijuhi osalusel 13 12 13 12 16
Hukkunud 48 67 52 60 55
Vigasaanud 1 725 1 832 1 733 1 577 1 768

Transpordiettevõtete veoteenuste müük transpordi liigi järgi (kvartalid) | IV kvartal 2020 – III kvartal 2022
Ühik: miljonit eurot
IV kvartal 2020 I kvartal 2021 II kvartal 2021 III kvartal 2021 IV kvartal 2021 I kvartal 2022 II kvartal 2022 III kvartal 2022
Transport kokku 378,17 354,74 483,03 453,92 449,60 451,83 585,31 597,16
Maanteetransport 309,95 299,33 416,47 354,06 351,99 369,19 470,56 462,30
Raudteetransport 10,58 11,57 10,85 9,65 9,86 8,98 8,62 8,07
Veetransport 27,36 22,39 27,97 42,54 39,88 34,13 50,12 62,56
Õhutransport 30,28 21,44 27,74 47,67 47,87 39,52 56,01 64,23

Blogi

Venemaale kehtestatud sanktsioonid vähendasid Eesti sadamate kaubamahtu

Eesti sadamate kaubamahud olid tänavu teises kvartalis 4% väiksemad kui esimeses kvartalis, aastaga on kaubamahud langenud 17%. Languse põhjustas peamiselt keemiatööstuse toodete, sh lämmastikväetise transiidi järsk langus Venemaale kehtestatud sanktsioonide tõttu. Kauba lossimine laevadelt kasvas aastaga 9%. Reisijate ja kauba vedu Eesti sadamates vaatles analüütik Anu Ainsaar.
Loe edasi 28. september 2022
Uudis

Kaubavedude mahud teedel mullu taastusid

Pandeemia käigus langes 2020. aastal maanteekaubavedude maht tonnides 18%. Samas näitavad möödunud aasta andmed, et kaubaveod autodega taastusid üsna pea. Veoste maht oli mullu 28,9 miljonit tonni, mis on 24% kõrgem kui 2020. aastal ja 2% kõrgem kui 2019. aastal. Viimati oli maanteevedude kaubamaht nii kõrge 2017. aastal.
Loe edasi 21. juuni 2022
Blogi

Rahvusvahelise kaubaveo maht raudteel mullu kasvas

Eelmisel aastal kasvas rahvusvaheline kaubavedu Eesti raudteedel, aga transiidi kuldaeg jäi siiski kümnendi tagusesse aega. Eesti raudteevedude käekäiku kirjeldavad statistikaameti juhtivanalüütik Piret Pukk ja analüütik Anu Ainsaar.
Loe edasi 3. juuni 2022