Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Transport

Igapäevaste liikumisvõimalusteta maailm on kujuteldamatu. Eestlaste toidulauale saabuvad banaanid Costa Ricalt, meie puitmööbel aga jõuab nii soomlaste kui ka rootslaste koju. Me vahetame infot, reisime ja liigume ringi rohkem kui eales varem ühest linnajaost teise, maalt linna, riigist riiki.

Hea transpordisüsteem on tänapäevase elu- ja ettevõtluskeskkonna oluline osa.

Peamised transpordiliigid on järgmised:

  • maismaatransport (ehk maantee- ja raudteetransport);
  • veetransport;
  • õhutransport.

Transport mõjutab väga palju peaaegu kõiki majandusharusid ja teenindussektorit, mille käekäigust ja nõudlusest oleneb omakorda transpordisektori heaolu. Transpordisektorit mõjutab nii kohalik kui ka rahvusvaheline majandusolukord.

Avaldame järgmisi transpordinäitajaid:

  • maanteel, raudteel, merel ja õhus veetud sõitjate arv ning kaubaveo mahud;
  • transporditaristu andmed;
  • registreeritud liiklusvahendite ja liiklusõnnetuste statistika;
  • transpordiettevõtete majandusnäitajad.

Korralik transport soodustab kohalikku ettevõtlust ja üldisemalt Eesti majanduse konkurentsivõimet. Transpordinäitajate alusel saame kaasa aidata liikumisvõimaluste järjest kiiremaks ja mugavamaks muutmisele, inimeste ja kaupade ohutult ja tõrgeteta sihtpunkti jõudmisele, maanteede korrasolekule ja seejuures keskkonnasäästlikule tegutsemisele.

Hukkunute arv inimkannatanutega liiklusõnnetustes teedel 60
15,4%
KASVAVALT KOKKU 2020
Maanteel veetud kaup 5,90 miljonit tonni
-19,4%
IV KVARTAL 2020
Bussisõitjate arv kohalikel ja kaugliinidel 21,78 miljonit
-21,4%
I KVARTAL 2021
Raudteel veetud sõitjate arv 598 tuhat
9,5%
JUUNI 2021
Raudteel veetud kaup 1,89 miljonit tonni
-14,0%
JUUNI 2021
Liiklusregistris registreeritud sõiduautode arv 808 689
1,7%
2020
Esmaselt registreeritud sõiduautode arv 13 185
-31,6%
KASVAVALT KOKKU 2021
Sadamate kaudu veetud kaup 9,71 miljonit tonni
4,0%
IV KVARTAL 2020
Tallinna lennujaama saabunud sõitjad 39 897
-14,4%
I KVARTAL 2021
Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu | III kvartal 2019 - I kvartal 2021
Kaubavedu raudteel | III kvartal 2019 - I kvartal 2021
Sõitjatevedu bussiga | III kvartal 2019 - I kvartal 2021
Veondusettevõtete sõitjatevedu transpordiliigi järgi | II kvartal 2019 – I kvartal 2021
Ühik: tuhat
II kvartal 2019 III kvartal 2019 IV kvartal 2019 I kvartal 2020 II kvartal 2020 III kvartal 2020 IV kvartal 2020 I kvartal 2021
Kokku 55 764 52 685 57 305 46 620 22 017 40 169 36 123 27 484
Maismaatransport 52 952 49 325 55 108 45 121 21 230 38 026 35 311 26 965
Meretransport 2 617 3 149 2 102 1 418 765 2 102 796 499
Siseveetransport 11 16 1 1 6 18 1 0
Õhutransport 184 194 94 80 16 23 16 20

Inimkannatanutega liiklusõnnetused teedel | 2016 – 2020
2016 2017 2018 2019 2020
Liiklusõnnetused 1 468 1 406 1 469 1 406 1 368
Hukkunuga liiklusõnnetused 63 44 64 51 56
Liiklusõnnetused joobes mootorsõidukijuhi osalusel 190 182 148 139 132
Hukkunuga liiklusõnnetused joobes mootorsõidukijuhi osalusel 7 13 12 13 12
Hukkunud 71 48 67 52 60
Vigasaanud 1 846 1 725 1 832 1 733 1 577

Transpordiettevõtete veoteenuste müük transpordi liigi järgi (kvartalid) | II kvartal 2019 – I kvartal 2021
Ühik: miljonit eurot
II kvartal 2019 III kvartal 2019 IV kvartal 2019 I kvartal 2020 II kvartal 2020 III kvartal 2020 IV kvartal 2020 I kvartal 2021
Transport kokku 510,96 548,00 463,10 385,63 347,39 389,12 378,17 354,74
Maanteetransport 364,84 377,08 345,87 295,51 294,88 314,40 309,95 299,33
Raudteetransport 12,86 11,47 12,23 9,17 9,62 9,65 10,58 11,57
Veetransport 70,88 81,45 59,01 42,55 26,40 42,76 27,36 22,39
Õhutransport 62,38 77,99 45,99 38,40 16,50 22,31 30,28 21,44

Blogi

Taasiseseisvunud Eestit iseloomustab autostumine ja mootorrataste suur levik

Sõidukite arv kasvas Eesti taasiseseisvumise järgsel perioodil jõudsalt. Vaba turg ja autoostulubade kadumine andsid sellele kohe 90ndate alguses tõuke. Eriti paistab silma sõiduautode arvu suurenemine, mis tegi küll mõningase languse läbi majanduskriisi aastatel, kuid jätkas hoogsat kasvu pärast 2010. aastat. Blogis heidame pilgu sõiduautode, veoautode, busside ja mootorrataste arvu muutustele läbi kolme kümnendi.
Loe edasi 2. august 2021
Blogi

Liiklusõnnetusi on alates Eesti taasiseseisvumisest jäänud aina vähemaks

Lihtne loogika ütleb, et kui teedel on rohkem autosid, suureneb tõenäoliselt ka nendega toimuvate õnnetuste arv. Selge on see, et pärast autoostulubade kadumist hakkas Eestis liiklusvahendite arv kasvama. Seekordses blogis võtsime vaatluse alla kolmel kümnendil toimunud inimkannatanutega liiklusõnnetuste andmed.
Loe edasi 27. juuli 2021