Kindlustus

Kindlustus pakub kaitset ootamatuste vastu ja aitab vältida suuremat rahakahju. Kindlustusseltside eesmärk on tagada klientidele rahaline toetus õnnetuste, varguste, avariide ja muude ootamatute juhtumite korral. Kindlustusseltsid pakuvad elu- ja kahjukindlustust.

Elukindlustus sõlmitakse selleks, et oleks rahaline tugi endale ja lähedastele, kui inimene jääb ravimatult haigeks, kaotab töövõime, satub õnnetusse või sureb. Elukindlustuse võib sõlmida ka raha kogumiseks.

Kahjukindlustus sõlmitakse rahakahju leevendamiseks. Tuntumad kahjukindlustuse liigid on liiklus-, reisi- ja kodukindlustus. Levinuim neist on kohustuslik liikluskindlustus kõigile haagistele ja mootorsõidukitele, mille suurim lubatud kiirus on üle 15 km/h. Liikluskindlustus hüvitab nii teistele isikutele tekitatud vara- ja isikukahju kui ka kindlustamata ning tuvastamata sõidukite põhjustatud liikluskahju.

Kindlustusstatistikas avaldame kindlustusliikide kaupa

  • kindlustusseltsidele laekunud makseid;
  • kindlustusseltside tehtud väljamakseid.

Kindlustusmaksete andmeid kasutatakse tarbijahinnaindeksi arvutamisel (THI).

Elukindlustusnõuete väljamaksed 8,30 miljonit eurot
42,3%
AUGUST 2023
Saadud elukindlustusmaksed 6,76 miljonit eurot
7,4%
AUGUST 2023
Kahjukindlustusnõuete väljamaksed 25,70 miljonit eurot
5,5%
AUGUST 2023
Saadud kahjukindlustusmaksed 44,53 miljonit eurot
21,8%
AUGUST 2023
Elukindlustusandjate saadud maksed ja väljamakstud nõuded kokku | juuli 2021 – august 2023
Kahjukindlustusandjate saadud maksed ja väljamakstud nõuded kokku | juuli 2021 – august 2023

Uudised

Selle teemaga seotud uudised puuduvad.