Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Sisekaubandus

Kui tulusalt Eesti kaubandusettevõtted kauplevad? Milliseid kaupu müüakse meie riigis kõige rohkem? Sisekaubandus on tegutsevate ettevõtete arvu ja müügitulu poolest Eesti suurim majandusharu, mis hõlmab nii hulgi- kui ka jaekaubandust ning mootorsõidukite ja mootorrataste remonti.

Sisekaubandus on tihedalt seotud teiste elualadega, sest kaubad, mida me poest või internetist ostame, tulevad tehastest, käsitöölistelt ja põllumeestelt. Kaupu veavad transpordiettevõtted. Eestis valmistatud toodete tarbimine toetab siinset ettevõtlust ja kaupade tarbijani toimetamine on kõige lihtsam ning soodsam.

Avaldame järgmisi kaubandusettevõtete andmeid:

 • müügitulu;
 • müügitulu mahuindeks;
 • kaupade jaemüük;
 • jaemüügi mahuindeks;
 • kaupade hulgimüük;
 • kaubanduslik juurdehindlus;
 • kulud;
 • kasum;
 • varad;
 • kohustused;
 • omakapital;
 • investeeringud;
 • lisandväärtus;
 • tootlikkusnäitajad.

  Sisekaubanduse andmete põhjal saab hinnata, kuidas läheb kaubandusettevõtetel ning mil määral mõjutab Eesti suurim majandusharu majandust üldisemalt. Andmeid analüüsides on võimalik kaubandusettevõtete juhtidel teha teadlikumaid müügi- ja juhtimisotsuseid, hinnata konkurentsivõimet turul, kujundada hindu ning reageerida muutuvatele turutingimustele.
Jaekaubandusettevõtete müügitulu mahuindeksi muutus võrreldes eelmise perioodiga 10,0 %
MäRTS 2021
Jaekaubandusettevõtete müügitulu mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 4,0 %
MäRTS 2021
Kaubandusettevõtete müügitulu 5,81 miljardit eurot
-11,0%
IV KVARTAL 2020
Kaubandusettevõtete kaupade jaemüük 2,02 miljardit eurot
2,9%
IV KVARTAL 2020
Kaubandusettevõtete kaupade hulgimüük ja vahendus 3,55 miljardit eurot
-16,8%
IV KVARTAL 2020
Kaubandusettevõtete kaubanduslik juurdehindlus 23,0 %
IV KVARTAL 2020
Jaemüügi mahuindeks, eelmise aasta sama periood = 100 105,0
IV KVARTAL 2020
Jaemüügi mahuindeks, eelmine periood = 100 104,0
IV KVARTAL 2020
Kaubandusettevõtete müügitulu kvartali järgi | I kvartal 2012 - IV kvartal 2020
Kaubandusettevõtete tulud, kulud, kaubanduslik juurdehindlus tegevusala järgi, kvartal | IV kvartal 2019 – IV kvartal 2020
IV kvartal 2019 I kvartal 2020 II kvartal 2020 III kvartal 2020 IV kvartal 2020
Tööga hõivatud isikute arv 93 589,0 92 486,0 89 665,0 90 741,0 89 861,0
Müügitulu, miljonit eurot 6 531,0 5 467,5 4 979,6 5 495,0 5 811,0
..kaupade jaemüük, miljonit eurot 1 968,3 1 797,1 1 760,3 1 939,4 2 024,3
..kaupade hulgimüük ja vahendus, miljonit eurot 4 260,8 3 422,6 3 023,2 3 343,9 3 545,0
Kulud kokku, miljonit eurot 6 323,9 5 354,8 4 733,2 5 255,9 5 575,9
Kaubanduslik juurdehindlus, % 20,2 19,9 24,3 22,8 23,0
Kaubavarude müügiaeg, päeva 39,7 42,4 45,6 41,5 40,2

Jaemüügi mahuindeks kaubagrupi järgi, eelmine periood = 100, kvartal | IV kvartal 2019 – IV kvartal 2020
IV kvartal 2019 I kvartal 2020 II kvartal 2020 III kvartal 2020 IV kvartal 2020
Kaubad kokku 103 91 100 109 104
Toidukaubad 102 95 108 101 102
..toiduained 103 97 104 100 105
..alkohoolsed joogid, tubakatooted 101 89 119 103 95
Tööstuskaubad 103 88 96 115 105
..valmisriided, kangad, jalatsid 98 74 90 141 95
..mootorsõidukid, nende varuosad, mootorikütus 93 94 81 121 99
..muud kaubad 110 88 104 108 110

Jaemüügi mahuindeks kaubagrupi järgi, eelmise aasta sama periood = 100, kvartal | IV kvartal 2019 – IV kvartal 2020
IV kvartal 2019 I kvartal 2020 II kvartal 2020 III kvartal 2020 IV kvartal 2020
Kaubad kokku 105 106 95 102 103
Toidukaubad 103 107 106 106 106
..toiduained 102 106 103 104 106
..alkohoolsed joogid, tubakatooted 106 108 113 111 104
Tööstuskaubad 106 106 90 100 102
..valmisriided, kangad, jalatsid 98 87 69 93 90
..mootorsõidukid, nende varuosad, mootorikütus 108 103 72 86 91
..muud kaubad 107 112 102 109 109