Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Sisekaubandus

Kui tulusalt Eesti kaubandusettevõtted kauplevad? Milliseid kaupu müüakse meie riigis kõige rohkem? Sisekaubandus on tegutsevate ettevõtete arvu ja müügitulu poolest Eesti suurim majandusharu, mis hõlmab nii hulgi- kui ka jaekaubandust ning mootorsõidukite ja mootorrataste remonti.

Sisekaubandus on tihedalt seotud teiste elualadega, sest kaubad, mida me poest või internetist ostame, tulevad tehastest, käsitöölistelt ja põllumeestelt. Kaupu veavad transpordiettevõtted. Eestis valmistatud toodete tarbimine toetab siinset ettevõtlust ja kaupade tarbijani toimetamine on kõige lihtsam ning soodsam.

Avaldame järgmisi kaubandusettevõtete andmeid:

 • müügitulu;
 • müügitulu mahuindeks;
 • kaupade jaemüük;
 • jaemüügi mahuindeks;
 • kaupade hulgimüük;
 • kaubanduslik juurdehindlus;
 • kulud;
 • kasum;
 • varad;
 • kohustused;
 • omakapital;
 • investeeringud;
 • lisandväärtus;
 • tootlikkusnäitajad.

  Sisekaubanduse andmete põhjal saab hinnata, kuidas läheb kaubandusettevõtetel ning mil määral mõjutab Eesti suurim majandusharu majandust üldisemalt. Andmeid analüüsides on võimalik kaubandusettevõtete juhtidel teha teadlikumaid müügi- ja juhtimisotsuseid, hinnata konkurentsivõimet turul, kujundada hindu ning reageerida muutuvatele turutingimustele.
Jaekaubandusettevõtete müügitulu mahuindeksi muutus võrreldes eelmise perioodiga -1,9 %
OKTOOBER 2021
Jaekaubandusettevõtete müügitulu mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 10,3 %
OKTOOBER 2021
Kaubandusettevõtete müügitulu 6,98 miljardit eurot
27,0%
III KVARTAL 2021
Kaubandusettevõtete kaupade jaemüük 2,27 miljardit eurot
17,2%
III KVARTAL 2021
Kaubandusettevõtete kaupade hulgimüük ja vahendus 4,47 miljardit eurot
33,7%
III KVARTAL 2021
Kaubandusettevõtete kaubanduslik juurdehindlus 21,0 %
III KVARTAL 2021
Jaemüügi mahuindeks, eelmise aasta sama periood = 100 111,0
III KVARTAL 2021
Jaemüügi mahuindeks, eelmine periood = 100 106,0
III KVARTAL 2021
Kaubandusettevõtete müügitulu kvartali järgi | IV kvartal 2012 – III kvartal 2021
Kaubandusettevõtete tulud, kulud, kaubanduslik juurdehindlus tegevusala järgi, kvartal | III kvartal 2020 – III kvartal 2021
III kvartal 2020 IV kvartal 2020 I kvartal 2021 II kvartal 2021 III kvartal 2021
Tööga hõivatud isikute arv 90 741,0 89 861,0 90 975,0 92 752,0 93 174,0
Müügitulu, miljonit eurot 5 495,0 5 811,0 5 744,0 6 613,6 6 977,5
..kaupade jaemüük, miljonit eurot 1 939,4 2 024,3 1 818,4 2 117,7 2 272,1
..kaupade hulgimüük ja vahendus, miljonit eurot 3 343,9 3 545,0 3 705,4 4 273,3 4 471,8
Kulud kokku, miljonit eurot 5 255,9 5 575,9 5 593,7 6 240,7 6 634,3
Kaubanduslik juurdehindlus, % 23,0 23,0 20,0 23,0 21,0
Kaubavarude müügiaeg, päeva 42,0 40,0 42,0 37,0 36,0

Jaemüügi mahuindeks kaubagrupi järgi, eelmine periood = 100, kvartal | III kvartal 2020 – III kvartal 2021
III kvartal 2020 IV kvartal 2020 I kvartal 2021 II kvartal 2021 III kvartal 2021
Kaubad kokku 109 104 90 115 106
Toidukaubad 101 102 91 111 99
..toiduained 100 105 92 109 98
..alkohoolsed joogid, tubakatooted 103 95 89 119 104
Tööstuskaubad 115 105 89 117 109
..valmisriided, kangad, jalatsid 141 95 73 136 126
..mootorsõidukid, nende varuosad, mootorikütus 121 99 99 113 109
..muud kaubad 108 110 88 116 106

Jaemüügi mahuindeks kaubagrupi järgi, eelmise aasta sama periood = 100, kvartal | III kvartal 2020 – III kvartal 2021
III kvartal 2020 IV kvartal 2020 I kvartal 2021 II kvartal 2021 III kvartal 2021
Kaubad kokku 102 103 102 117 113
Toidukaubad 106 106 101 105 103
..toiduained 104 106 101 105 103
..alkohoolsed joogid, tubakatooted 111 104 103 103 104
Tööstuskaubad 100 102 103 125 119
..valmisriided, kangad, jalatsid 93 90 88 134 119
..mootorsõidukid, nende varuosad, mootorikütus 86 91 95 134 121
..muud kaubad 109 109 108 121 119

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!