Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Sisekaubandus

Kui tulusalt Eesti kaubandusettevõtted kauplevad? Milliseid kaupu müüakse meie riigis kõige rohkem? Sisekaubandus on tegutsevate ettevõtete arvu ja müügitulu poolest Eesti suurim majandusharu, mis hõlmab nii hulgi- kui ka jaekaubandust ning mootorsõidukite ja mootorrataste remonti.

Sisekaubandus on tihedalt seotud teiste elualadega, sest kaubad, mida me poest või internetist ostame, tulevad tehastest, käsitöölistelt ja põllumeestelt. Kaupu veavad transpordiettevõtted. Eestis valmistatud toodete tarbimine toetab siinset ettevõtlust ja kaupade tarbijani toimetamine on kõige lihtsam ning soodsam.

Avaldame järgmisi kaubandusettevõtete andmeid:

 • müügitulu;
 • müügitulu mahuindeks;
 • kaupade jaemüük;
 • jaemüügi mahuindeks;
 • kaupade hulgimüük;
 • kaubanduslik juurdehindlus;
 • kulud;
 • kasum;
 • varad;
 • kohustused;
 • omakapital;
 • investeeringud;
 • lisandväärtus;
 • tootlikkusnäitajad.

  Sisekaubanduse andmete põhjal saab hinnata, kuidas läheb kaubandusettevõtetel ning mil määral mõjutab Eesti suurim majandusharu majandust üldisemalt. Andmeid analüüsides on võimalik kaubandusettevõtete juhtidel teha teadlikumaid müügi- ja juhtimisotsuseid, hinnata konkurentsivõimet turul, kujundada hindu ning reageerida muutuvatele turutingimustele.
Jaekaubandusettevõtete müügitulu mahuindeksi muutus võrreldes eelmise perioodiga -2,8 %
AUGUST 2021
Jaekaubandusettevõtete müügitulu mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 9,4 %
AUGUST 2021
Kaubandusettevõtete müügitulu 6,61 miljardit eurot
32,8%
II KVARTAL 2021
Kaubandusettevõtete kaupade jaemüük 2,12 miljardit eurot
20,3%
II KVARTAL 2021
Kaubandusettevõtete kaupade hulgimüük ja vahendus 4,27 miljardit eurot
41,4%
II KVARTAL 2021
Kaubandusettevõtete kaubanduslik juurdehindlus 22,8 %
II KVARTAL 2021
Jaemüügi mahuindeks, eelmise aasta sama periood = 100 114,0
II KVARTAL 2021
Jaemüügi mahuindeks, eelmine periood = 100 115,0
II KVARTAL 2021
Kaubandusettevõtete müügitulu kvartali järgi | III kvartal 2012 - II kvartal 2021
Kaubandusettevõtete tulud, kulud, kaubanduslik juurdehindlus tegevusala järgi, kvartal | II kvartal 2020 – II kvartal 2021
II kvartal 2020 III kvartal 2020 IV kvartal 2020 I kvartal 2021 II kvartal 2021
Tööga hõivatud isikute arv 89 665,0 90 741,0 89 861,0 90 975,0 92 752,0
Müügitulu, miljonit eurot 4 979,6 5 495,0 5 811,0 5 744,0 6 613,6
..kaupade jaemüük, miljonit eurot 1 760,3 1 939,4 2 024,3 1 818,4 2 117,7
..kaupade hulgimüük ja vahendus, miljonit eurot 3 023,2 3 343,9 3 545,0 3 705,4 4 273,3
Kulud kokku, miljonit eurot 4 733,2 5 255,9 5 575,9 5 593,7 6 240,7
Kaubanduslik juurdehindlus, % 24,0 23,0 23,0 20,0 23,0
Kaubavarude müügiaeg, päeva 46,0 42,0 40,0 42,0 37,0

Jaemüügi mahuindeks kaubagrupi järgi, eelmine periood = 100, kvartal | II kvartal 2020 – II kvartal 2021
II kvartal 2020 III kvartal 2020 IV kvartal 2020 I kvartal 2021 II kvartal 2021
Kaubad kokku 100 109 104 90 115
Toidukaubad 108 101 102 91 111
..toiduained 104 100 105 92 109
..alkohoolsed joogid, tubakatooted 119 103 95 89 119
Tööstuskaubad 96 115 105 89 117
..valmisriided, kangad, jalatsid 90 141 95 73 136
..mootorsõidukid, nende varuosad, mootorikütus 81 121 99 99 113
..muud kaubad 104 108 110 88 116

Jaemüügi mahuindeks kaubagrupi järgi, eelmise aasta sama periood = 100, kvartal | II kvartal 2020 – II kvartal 2021
II kvartal 2020 III kvartal 2020 IV kvartal 2020 I kvartal 2021 II kvartal 2021
Kaubad kokku 95 102 103 102 117
Toidukaubad 106 106 106 101 105
..toiduained 103 104 106 101 105
..alkohoolsed joogid, tubakatooted 113 111 104 103 103
Tööstuskaubad 90 100 102 103 125
..valmisriided, kangad, jalatsid 69 93 90 88 134
..mootorsõidukid, nende varuosad, mootorikütus 72 86 91 95 134
..muud kaubad 102 109 109 108 121

Blogi

Veerand Eesti ettevõtetest turustavad oma tooteid ja teenuseid e-kanalites

Möödunud aastal turustas oma kaupu või teenuseid veebilehe või EDI-kanalite kaudu 23% Eesti ettevõtteist. Võrreldes eelneva aastaga kasvas e-kaubandust kasutanud ettevõtete arv kolme protsendipunkti võrra. Käesolevas blogis vaatame lähemalt, kuidas on ettevõtete e-kaubanduse kanalite kasutamine ajas muutunud.
Loe edasi 12. oktoober 2021