Sisekaubandus

Kui tulusalt Eesti kaubandusettevõtted kauplevad? Milliseid kaupu müüakse meie riigis kõige rohkem? Sisekaubandus on tegutsevate ettevõtete arvu ja müügitulu poolest Eesti suurim majandusharu, mis hõlmab nii hulgi- kui ka jaekaubandust ning mootorsõidukite ja mootorrataste remonti.

Sisekaubandus on tihedalt seotud teiste elualadega, sest kaubad, mida me poest või internetist ostame, tulevad tehastest, käsitöölistelt ja põllumeestelt. Kaupu veavad transpordiettevõtted. Eestis valmistatud toodete tarbimine toetab siinset ettevõtlust ja kaupade tarbijani toimetamine on kõige lihtsam ning soodsam.

Avaldame järgmisi kaubandusettevõtete andmeid:

 • müügitulu;
 • müügitulu mahuindeks;
 • kaupade jaemüük;
 • jaemüügi mahuindeks;
 • kaupade hulgimüük;
 • kaubanduslik juurdehindlus;
 • kulud;
 • kasum;
 • varad;
 • kohustused;
 • omakapital;
 • investeeringud;
 • lisandväärtus;
 • tootlikkusnäitajad.

  Sisekaubanduse andmete põhjal saab hinnata, kuidas läheb kaubandusettevõtetel ning mil määral mõjutab Eesti suurim majandusharu majandust üldisemalt. Andmeid analüüsides on võimalik kaubandusettevõtete juhtidel teha teadlikumaid müügi- ja juhtimisotsuseid, hinnata konkurentsivõimet turul, kujundada hindu ning reageerida muutuvatele turutingimustele.
Jaekaubandusettevõtete müügitulu mahuindeksi muutus võrreldes eelmise perioodiga 1,0 %
2023 AUGUST
Jaekaubandusettevõtete müügitulu mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga -7,8 %
2023 AUGUST
Kaubandusettevõtete müügitulu 8,37 miljardit eurot
-6,2%
2023 II KVARTAL
Kaubandusettevõtete kaupade jaemüük 2,67 miljardit eurot
5,5%
2023 II KVARTAL
Kaubandusettevõtete kaupade hulgimüük ja vahendus 5,36 miljardit eurot
-12,0%
2023 II KVARTAL
Kaubandusettevõtete kaubanduslik juurdehindlus 21,0 %
2023 II KVARTAL
Jaemüügi mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga -2,2 %
2023 II KVARTAL
Jaemüügi mahuindeksi muutus võrreldes eelmise perioodiga 11,2 %
2023 II KVARTAL
Kaubandusettevõtete müügitulu kvartali järgi | III kvartal 2014 – II kvartal 2023
Kaubandusettevõtete tulud, kulud, kaubanduslik juurdehindlus tegevusala järgi, kvartal | II kvartal 2022 – II kvartal 2023
II kvartal 2022 III kvartal 2022 IV kvartal 2022 I kvartal 2023 II kvartal 2023
Tööga hõivatud isikute kvartalikeskmine arv 94 610,0 96 525,0 93 304,0 92 534,0 93 845,0
Müügitulu, miljonit eurot 8 918,9 9 044,1 8 867,2 7 918,2 8 365,3
Kaupade jaemüük, miljonit eurot 2 526,7 2 567,0 2 606,9 2 375,1 2 666,3
Kaupade hulgimüük ja vahendus, miljonit eurot 6 097,2 6 158,9 5 935,6 5 192,0 5 364,1
Kulud kokku, miljonit eurot 8 600,2 8 691,5 8 512,7 7 567,1 7 996,5
Kaubanduslik juurdehindlus, % 18,0 18,0 19,0 21,0 21,0
Kaubavarude müügiaeg, päeva 36,0 38,0 40,0 43,0 40,0

Jaemüügi mahuindeksi muutus võrreldes eelmise perioodiga, kvartal | II kvartal 2022 – II kvartal 2023
Ühik: %
II kvartal 2022 III kvartal 2022 IV kvartal 2022 I kvartal 2023 II kvartal 2023
Kaubad kokku 9,2 -1,9 -0,6 -9,8 11,2
Toiduained, joogid ja tubakatooted 9,3 -1,7 -3,0 -9,2 9,2
Toiduained 5,2 -3,4 -2,2 -7,4 7,9
Alkoholjoogid ja tubakatooted 21,6 3,3 -5,1 -14,8 13,7
Tööstuskaubad 9,0 -1,8 0,8 -9,7 12,5
Valmisrõivad, jalatsid, riie 38,5 -1,7 2,8 -20,0 15,7
Mootorsõidukid, nende varuosad, mootorikütus 7,9 3,8 -6,8 7,9 13,8
Muud kaubad 6,6 -5,3 4,0 -16,7 11,2

Jaemüügi mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kvartal | II kvartal 2022 – II kvartal 2023
Ühik: %
II kvartal 2022 III kvartal 2022 IV kvartal 2022 I kvartal 2023 II kvartal 2023
Kaubad kokku 2,1 -3,9 -6,0 -4,0 -2,2
Toiduained, joogid ja tubakatooted -0,9 -2,0 -6,7 -5,4 -5,4
Toiduained -4,0 -5,1 -10,7 -8,0 -5,7
Alkoholjoogid ja tubakatooted 7,2 6,5 4,3 1,5 -5,0
Tööstuskaubad 3,4 -4,9 -5,2 -2,6 0,5
Valmisrõivad, jalatsid, riie 24,8 -2,4 6,0 11,9 -6,5
Mootorsõidukid, nende varuosad, mootorikütus 2,7 -2,3 1,1 12,7 18,8
Muud kaubad 3,2 -5,0 -9,2 -12,6 -8,8

Uudis

SKP kiirhinnang: majandus püsib languses

Statistikaameti esmase hinnangu põhjal jätkus 2023. aasta II kvartalis sisemajanduse koguprodukti (SKP) langus. Statistikaameti rahvamajanduse arvepidamise tiimijuhi Robert Müürsepa sõnul vähenes SKP võrreldes 2022. aasta teise kvartaliga ligikaudu 3%, ent varasemate perioodidega võrreldes on majanduslangus veidi aeglustunud.
Loe edasi 31. juuli 2023