Kutseharidus

Pärast põhikooli või gümnaasiumi lõpetamist võib elukutse omandamiseks minna õppima kutsekooli. Seal võib õpinguid jätkata ka täiskasvanuna. Kutsekool annab erihariduse ja õpetab selgeks praktilised oskused tööle asumiseks näiteks keevitaja, koostelukksepa, elektriku, aedniku, koka või juuksurina. Tänapäevases kutsekoolis on palju põnevaid erialasid.

Kutseharidusstatistikast saab teada,

  • kui palju on Eestis kutseõppeasutusi ja kus need asuvad;
  • mis erialasid saab kutseõppes omandada;
  • kui palju on kutsehariduse omandajaid ja õppe lõpetajaid.

Kutseharidusstatistikat on vaja kutseõppe planeerimiseks ja kutseharidusega seotud otsuse langetamiseks.

Kutseharidust andvate õppeasutuste arv 35
-5,4%
2022
Kutseõppurite arv 25 469
-1,5%
2022
Vastuvõetute arv 12 733
-0,3%
2022
Väljalangenute arv 6 112
5,0%
2022
Kutseõppe lõpetanute arv 8 939
0,5%
2022
Kutseõppeasutuste õpetajate arv 2 210
5,9%
2022
Kutsehariduse omandamine õppeliigi järgi |
Kutsehariduse omandamine õppevaldkonna järgi | 2021 – 2022
2021 2022
Haridus 0 0
Humanitaaria ja kunstid 1 728 1 786
Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad 2 524 2 620
Loodusteadused, matemaatika ja statistika 114 123
Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria 2 109 2 009
Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave 0 0
Teenindus 5 207 4 902
Tehnika, tootmine ja ehitus 9 799 9 636
Tervis ja heaolu 1 341 1 387
Ärindus, haldus ja õigus 2 896 2 682