Kutseharidus

Pärast põhikooli või gümnaasiumi lõpetamist võib elukutse omandamiseks minna õppima kutsekooli. Seal võib õpinguid jätkata ka täiskasvanuna. Kutsekool annab erihariduse ja õpetab selgeks praktilised oskused tööle asumiseks näiteks keevitaja, koostelukksepa, elektriku, aedniku, koka või juuksurina. Tänapäevases kutsekoolis on palju põnevaid erialasid.

Kutseharidusstatistikast saab teada,

  • kui palju on Eestis kutseõppeasutusi ja kus need asuvad;
  • mis erialasid saab kutseõppes omandada;
  • kui palju on kutsehariduse omandajaid ja õppe lõpetajaid.

Kutseharidusstatistikat on vaja kutseõppe planeerimiseks ja kutseharidusega seotud otsuse langetamiseks.

Kutseharidust andvate õppeasutuste arv 37
0,0%
2021
Kutseõppurite arv 25 862
1,2%
2021
Vastuvõetute arv 12 774
-2,2%
2021
Väljalangenute arv 5 823
9,4%
2021
Kutseõppe lõpetanute arv 8 891
7,2%
2021
Kutseõppeasutuste õpetajate arv 2 086
3,7%
2021
Kutsehariduse omandamine õppeliigi järgi | 2021
Kutseõppeasutuste õpetajad vanuse järgi | 2021
Kutsehariduse omandamine õppevaldkonna järgi | 2020 – 2021
2020 2021
Haridus 0 0
Humanitaaria ja kunstid 1 729 1 728
Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad 2 537 2 524
Loodusteadused, matemaatika ja statistika 96 114
Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria 1 973 2 109
Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave 0 0
Teenindus 5 442 5 207
Tehnika, tootmine ja ehitus 9 413 9 799
Tervis ja heaolu 1 479 1 341
Ärindus, haldus ja õigus 2 806 2 896