Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Koolitused

Statistikaamet korraldab tasuta koolitusi nii statistika tarbijatele kui ka andmete esitajatele: üksikisikutele, asutuste, ettevõtete ning organisatsioonide esindajatele. Koolitused toimuvad statistikaameti või koolituse tellija ruumides.

Tarbijakoolitused

Tarbijakoolituste eesmärk on õpetada statistika kasutajat iseseisvalt leidma infot statistikaameti ja Euroopa Liidu statistikaameti Eurostat veebilehelt, andmebaasidest ning statistikatoodetest, teavitada tarbijat riikliku statistika tegemise põhimõtetest ja statistika kasutamise või metoodika arendamise olulisematest muutustest.

Tarbijakoolituste näiteid

 1. „Kuidas leida ja kasutada statistikat?“
  Statistika kasutaja ABC on mõeldud kõigile statistikahuvilistele: ajakirjanikud, õpilased, üliõpilased, ametnikud, ettevõtjad, õpetajad jt.

  Oodatav tulemus: Tarbija tunneb statistikaameti tooteid ja teenuseid ning oskab leida infot statistikaameti ja Eurostati veebilehelt, andmebaasidest ning statistikatoodetest.

  Sisu: Riikliku statistikasüsteemi põhimõtete lühiülevaade; statistikatooted ja -teenused; veebileht kui uue ja ka varasematel aastatel avaldatud statistika oluline allikas; statistikavaldkondade liigitus (keskkond, majandus, rahvastik, sotsiaalelu); statistika andmebaaside ja statistikatoodete tutvustus ning kasutamise õpetus. Programmi saab kohandada kliendile rohkem huvi pakkuvat valdkonda silmas pidades.

  Õppemeetod: Loeng ja demo.

 2. „Statistika andmebaaside kasutaja ABC“
  Teoreetiline ja praktiline õppus on mõeldud kõigile, kes soovivad kasutada statistika andmebaase.

  Oodatav tulemus: Tarbija oskab leida statistilist infot ja kasutada statistikaameti ning Eurostati andmebaasi.

  Sisu: Statistikaameti ja Eurostati andmebaasi tutvustus; infoallikate valimise oskuse arendamine ja andmete otsimise ning andmebaaside kasutamise ülesannete lahendamine.
  Programmi saab kohandada kliendile rohkem huvi pakkuvat valdkonda silmas pidades.

  Õppemeetod: Loeng, demo ja praktilised ülesanded arvutiga.

Koolitused on tasuta ja toimuvad siis kui osavõtjaid on vähemalt kümme. Lisainfot ja koolitusele registreerida saab elektronposti aadressil stat [at] stat.ee või telefonil 625 9300.

Andmeesitaja koolitused

Andmeesitaja koolituste eesmärk on tutvustada ja juhendada küsimustike täitmist, andmete laadimist CSV-tabelistest vms. Koolituse käigus selgitatakse andmete kogumise eesmärki.

Andmeesitaja koolituste näiteid

 1. Andmete esitamise keskkonna eSTAT kasutamise koolitus

  Sisu: 
  Mis on eSTAT ja kuidas sellega liituda; eSTAT-i peakasutajate ja kasutajate haldamise põhimõtted; eSTAT-is küsimustike täitmise õpetus.

  Õppemeetod: Loeng, demo.
 2. Küsimustiku „Maanteetransport“ koolitus

  Sisu: 
  Küsimustiku eSTAT-is täitmise ja kontrollimise õpetus; küsimustiku eeltäitmise põhimõtted; kogutud andmete kasutamise põhimõtted.

  Õppemeetod: Loeng, demo.
 3. Küsimustiku EKOMAR koolitus

  Sisu: 
  Küsimustiku eSTAT-is täitmise ja kontrollimise õpetus, küsimustiku eeltäitmise põhimõtted majandusaasta aruandest; kogutud andmete kasutamise põhimõtted.

  Õppemeetod: Loeng, demo.
 4. Küsimustiku „Intrastat“ infotund

  Sisu: 
  Muudatused küsimustikus, eSTAT-i kasutamise põhimõtted; küsimustiku põhjal tehtud statistika kasutamine.

  Õppemeetod: Loeng, demo.

Koolitused on tasuta ja toimuvad siis kui osavõtjaid on vähemalt kümme. Lisainfot saab elektronposti aadressil klienditugi [at] stat.ee või telefonil 625 9100.

Vaata kalendrist  kõikide koolituste aegu ja küsi endale vajalikku koolitust või registreeru olemasolevale!