Rohemajandus

Rohemajandus otsib inimeste vajaduste ja loodusvarade säilimise tasakaalu. Energia- ja materjalitõhusam tootmine, keskkonnahoiu põhimõtete järgimine, suurema lisandväärtusega toodete valmistamine ja ökodisain peaksid tagama, et inimkonna tegevus ühildub paremini loodusliku aineringega ega koorma loodust.

Rohemajanduse statistika annab ülevaate keskkonnakaupade ja -teenuste sektori

  • toodangust;
  • ekspordist;
  • tööhõivest;
  • loodud lisandväärtusest;
  • osatähtsusest kogumajanduses.

Statistikale tuginedes saab riik otsustada, kuidas ressursse säästvalt majandada.

Keskkonnakaupade ja -teenuste sektori toodang 3,03 miljardit eurot
12,19%
2017
Keskkonnakaupade ja -teenuste sektori lisandväärtus 1,21 miljardit eurot
14,60%
2017
Keskkonnakaupade ja -teenuste sektori eksport 466,1 miljonit eurot
5,3%
2017
Keskkonnakaupade ja -teenuste sektori tööhõive 31 440,7 täistööaja ekvivalent
1,2%
2017
Keskkonnakaupade ja -teenuste sektori toodang | 2014 - 2017
Keskkonnakaupade ja -teenuste sektori lisandväärtus | 2014 - 2017
Keskkonnakaupade ja -teenuste sektori tööhõive | 2014 - 2017
Keskkonnakaupade ja -teenuste sektori toodang | 2014 - 2017
Ühik: miljonit eurot
2014 2015 2016 2017
Toodang 2 227 2 499 2 697 3 026

Keskkonnakaupade ja -teenuste sektori lisandväärtus | 2014 - 2017
Ühik: miljonit eurot
2014 2015 2016 2017
Lisandväärtus 838 960 1 055 1 209

Keskkonnakaupade ja -teenuste sektori tööhõive | 2014 - 2017
Ühik: täistööaja ekvivalent
2014 2015 2016 2017
Tööhõive 27 900 31 044 31 083 31 441

Blogi

Eestimaa on aina mahedam

Eelmise aastaga lisandus Eestisse 112 uut mahepõllumajandustootjat ja mahepõllumajanduslik ning sellele üle mineva maa pind kasvas lausa 7%. Mahemune toodeti kolmandiku võrra rohkem ja nagu tavatootmiseski, nii saadi rekordiline saak ka maheteraviljakasvatuses.
Loe edasi 16. juuni 2020
Blogi

Mis maa see on, siin pole ühtki mäge…

Statistikaamet uuris, kui suure osa moodustavad meie valdade ja linnade pindaladest suuremad maakatte tüübid nagu mets, põllu- ja aiamaa, rohumaa ning märgalad. Selgub, et metsa osatähtsus on suurim Saarde vallas, põllu- ja aiamaa osatähtsus Rakvere vallas, märgalade osatähtsus Kastre vallas ning rohumaid on osatähtsuselt enim Kihnu saarel.
Loe edasi 25. aprill 2019

Head kliendid! Hooldustööde tõttu on 24. novembril ajavahemikus 17.00–17.30 statistikaameti veebilehel kuni 30-minutiline katkestus. Vabandage ebamugavuste pärast!