Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Ettevõtete majandusnäitajad

Mis valdkondade müügitulu on suurim? Kelle investeeringud on kõige suuremad? Ettevõtete majandusnäitajad aitavad hinnata, kuidas meie ettevõtjatel ja Eesti majandusel läheb.

Uuendusmeelsed ettevõtjad suurendavad tootlikkust ja suudavad läbi lüüa rahvusvahelistel turgudel. Nõnda saab pakkuda rohkem häid töökohti ja maksta konkurentsivõimelisemat tasu. See mõjutab positiivselt eelkõige tööealisi elanikke piirkondades, kus edukad ettevõtted tegutsevad, samuti kogu Eesti majandust.

Avaldame Eesti ettevõtete majandusnäitajaid aastate ja kvartalite kaupa, tegevusalade ja töötajate arvu ning kontrolliva ettevõtte asukohariigi järgi. Eraldi avaldame füüsilisest isikust ettevõtjate majandusnäitajaid.

Peamised majandusnäitajad on järgmised:

  • müügitulu;
  • kulud;
  • kasum;
  • varad;
  • kohustused;
  • omakapital;
  • investeeringud;
  • lisandväärtus;
  • tootlikkusnäitajad.

Kogume ja avaldame andmeid ka Eesti ettevõtete tütarettevõtete kohta väljaspool Euroopa Liitu. Samuti toodame statistikat Eestis registreeritud välismaiste tütarettevõte kohta.

Ettevõtete arv 95 407
5,2%
2019
Ettevõtete müügitulu (aasta) 72,49 miljardit eurot
6,9%
2019
Ettevõtete kulud kokku 69,24 miljardit eurot
7,4%
2019
Ettevõtete aruandeaasta kasum (kahjum) 5,28 miljardit eurot
55,1%
2017
Ettevõtete lisandväärtus 15,87 miljardit eurot
7,2%
2019
Ettevõtete investeeringud põhivarasse (k.a kapitalirent) 4,59 miljardit eurot
3,6%
2019
Ettevõtete tööga hõivatud isikute arv 486 373
1,1%
2019
Ettevõtete töötajate arv 445 229
0,2%
2019
Ettevõtete müügitulu (kvartalid) 15,56 miljardit eurot
-5,9%
IV KVARTAL 2020
Ettevõtete arv | 2015 - 2019
Ettevõtete müügitulu ja lisandväärtus | 2011 - 2019
Ettevõtete investeeringud põhivarasse (k.a kapitalirent) | 2013 - 2019
Blogi

Kui palju loovad ettevõtted maakondades tegelikult väärtust?

Areng nõuab teadlikku otsustamist ja selle aluseks on asjakohased andmed. Alati ei pruugi aga kasutusel olevad andmed erinevatel põhjustel anda otsustamiseks selgeid vihjeid ja vaja on veidi enam taustateadmisi. Üheks selliseks näiteks on piirkondlik ettevõtlusstatistika, mille hingeeluga lähemalt tutvusime.
Loe edasi 25. märts 2021
Blogi

Kuidas läheb Eesti e-residentide ettevõtetel?

E-residentsuse programm on andnud välisriigi kodanikele võimaluse kasutada Eesti e-teenuseid ja siin oma ettevõtteid registreerida. Programmi sünnipäeva puhul uurisime, kui tegusad e-residentide ettevõtted on ja millistel tegevusaladel on need kõige enam kanda kinnitanud.
Loe edasi 1. detsember 2020

6. mail töötavad statistikaameti infotelefonid kella 15.00-ni. Vabandame ebamugavuste pärast!